Πλάκες, Μήλος, Κυκλάδων - Τ.Κ.: 84800

Τηλέφωνο: 2287022526

Φαξ: 2287021760

E-mail: andoor20@gmail.com

Υπεύθυνος: ΑΦΟΙ ΚΟΛΙΑΡΑΚΗ

Κατηγορία: ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Επισκεψιμότητα: 49969

Ιστοσελίδα: http://www.koliaraki.gr